Je klanten begrijpen

Als je wilt weten waar je klanten hun tijd online doorbrengen, moet je ze om te beginnen beter begrijpen. Afhankelijk van hun 'sociaal-technografisch profiel' (dit wil zeggen wat je klanten op de sociale platformen doen) brengen ze misschien heel veel of heel weinig tijd door op de grote sociale platformen. Als je ze wilt begrijpen moet je om te beginnen uitzoeken op welk niveau ze deelnemen aan sociale netwerken.

Er zijn verschillende tools om dit mee in kaart te brengen, een favoriet is Quantcast. Deze tool is nuttig als je het publieksprofiel van iemand op een sociaal platform wilt weten. Typ gewoon het webadres van het platform in en de tool geeft je demografische informatie over die website. In sommige gevallen gaat het nog verder en krijg je ook response over gebruikerssegmentatie. 

Mijn favoriete "tool" is eigenlijk dat je echt tegen je klanten gaat praten. Doe onderzoek naar social media om uit te vinden hoe ze internet gebruiken, of ze online contacten aangaan, waar ze dat doen en hoe hun vrienden en netwerken hen beinvloeden. Zelfs een kleine steekproefgroep kan je al een hoop waardevolle informatie opleveren over hun online gedragingen en de sociale platformen waarop ze zich begeven. Vaak kun je dat het beste doen door geinterviewden uit te nodigen om met een paar vrienden langs te komen en te observeren hoe de interactie tussen hen is. Je kunt deze persoonlijke vorm aanvullen met online vragenlijsten. Zo krijg je statistisch significante resultaten. 

En dan kun je natuurlijk nog onderzoeken wat consumenten online over het product, bedrijf of merk zeggen. 

Het sociale gedrag online verandert in hoog tempo. Daarom is een onderzoeksprogramma dat van moment tot moment bijhoudt wat er gebeurt geen gek idee. Je klanten gebruiken de sociale netwerken waarschijnlijk iedere drie tot zes maanden weer anders. Je moet daarop vooruitlopen, daarom is voortdurend onderzoek belangrijk.

Line De VosComment