Online marketingcommunicatie: de basis

Marketingcommunicatie heeft commerciele doelstellingen: het is gericht op het werven van klanten. Een organisatie heeft ook communicatiedoelstellingen, die niet direct tot verkoop moeten leiden. Om soepel in de maatschappij te kunnen functioneren, is het voor een organisatie belangrijk dat de pers een positief beeld heeft van de organisatie, dat aandeelhouders vertrouwen hebben in het bedrijf, dat de medewerkers weten waar het merk voor staat en daar graag een steentje aan bijdragen en dat de beleidsmakers de organisatie waardevol genoeg vinden om er in hun besluitvorming rekening mee te houden. Het beinvloeden van dit soort publieksgroepen is de taak van "de afdeling" public relations (PR). Het is belangrijk om je te realiseren dat marketingcommunicatie in lijn moet zijn met de corporate communicatiedoelstellingen. Een goede afstemming is noodzakelijk.

Marketingcommunicatie heeft als einddoel het verkopen van producten, diensten of ideeen aan klanten van de organisatie. De meeste organisaties hebben een strategisch marketingplan met daarin de doelstellingen en aanpak voor de komende drie tot vijf jaar en een marketingplan voor de lopende periode. Het marketingcommunicatieplan is een uitvloeisel van de marketingplannen. Sommige bedrijven hebben een jaarplan, andere maken hun plannen per kwartaal of per programma. Voor iedere marketingactie maken de markt-, product-, en communicatiemanagers een gedetailleerd communicatieplan waarin alle stappen in het acquisitieproces zijn uitgewerkt. De marketingcommunicatieplannen volgen een vast stramien:

  • identificeren van de communicatiedoelgroepen
  • vaststellen van de communicatiedoelstellingen
  • kiezen van communicatie-instrumenten en -kanalen
  • uitvoeren van het communicatieplan
  • evalueren en bijsturen
  • plannen en budgetteren
Line De Vos